FASE 6:

Rapportering

Mængden af digitale data eksploderer og de er lette at indsamle. Men flere data i sig selv er ikke gevinsten. Data skal sammenholdes i ét samlet system, for at blive analyseret for sammenhænge. Formålet er at forstå kundernes rejse mod at blive kunder og samtidig forstå hvorfor andre ikke bliver kunder.

KPI’er / Key Performance Indicators

Den mest effektive metode for at måle om vi lykkes med det vi ønsker, er ved at opsætte mål, (kaldet KPI’er) for vores arbejde. KPI’er opsættes ud fra vores dialog om jeres målsætning og vores erfaring. Vi måler i realtime på samtlige medier og samtlige touchpoints vi aftaler, hvilke du løbende kan følge.

Målsporing

Når KPI’erne er definerede, sørger vi for at opsætte relevante målepunkter på hvert enkelt af dem, på alle steder hvor vi kan indsamle data.

Konverteringssporing

En væsentlig del af dataanalysen går naturligvis på at følge konverteringen. Men konverteringen kan ikke stå alene. Vi skal forstå, hvor konverteringerne kommer fra, hvilke leads de stammer fra og hvilke salgskanaler der har genereret trafikken. Først da kan vi forstå hvilke tiltag, der har virket og dermed hvor vi skal intensivere vores indsats og hvor vi skal ændre den.

Dataopsamling

Dataindsamlingen sker fra de forskellige medier, vi har sat i spil. Vi indsamler information fra alle niveauer i salgstragten og på kunderejsen. Jo mere data vi samler, des klogere bliver vi og des mere præcist kan vi forstå, hvilke tiltag der har virket og dermed hvor vi skal intensivere vores indsats og hvor vi skal ændre den.

Datavalidering

Vi har udviklet vores eget dataanalysesystem, Core Analytics, der mestrer at analysere sammenhænge mellem trafikgenereringer, leadgenereringer og leadkonverteringer. Ved at følge kundernes touch-points får vi et endnu bedre indblik i kunderejsen. Herigennem bliver vi endnu skarpere på, hvordan vi optimerer yderligere, for at få endnu flere konverteringer.

Datarapportering

Vi rapporterer på to måder. Grundlæggende tror vi på, at du som kunde hos os får værdi i selv at kunne følge, hvilken værdi vi genererer for jer. Derfor opsætter vi et realtime dashboard, som du har adgang til og løbende kan følge vores resultater i. Herudover holder vi statusmøder, hvor vi mødes og vi præsenterer resultaterne samt forslag til hvordan vi optimerer fremadrettet.

Kampagnetilpasning

Resultatet af KPI opsætningen, målsporingen, dataopsamlingen, datavalideringen og dataanalysen i Core Analytics bliver analyseret af en analyse-ansvarlig, der sammen med din ansvarlige projektleder, konkluderer på resultaterne. Når de er klar med deres samlede vurdering, præsenterer de resultaterne for dig og sammen bliver I enige om de fremadrettede optimeringstiltag i de forskellige faser. Herudfra kører vi næste runde i jagten på nye og flere kunder.

Anja Slot - Marketing Manager, TOTAL Nordic

”Total Nordic elsker at være kunde hos CoreCPH, fordi CoreCPH til fulde lever op til deres værdier og altid leverer høj kvalitet til tiden. Og så har de nogle af markedets bedste projektledere”

Mette Riise - Veterinary Academy Manager, Royal Canin

"At arbejde med Core er min definition på en professionel samarbejdspartner. Ikke en masse varm luft, men konkrete, målbare aktiviteter afstemt efter vores virksomheds evner og behov"

Anne Nørding - Marketingkoordinator, G4S

"CoreCPH er altid topprofessionelle og super hjælpsomme. Jeg føler mig helt tryg, når jeg giver dem en opgave."

Linda Juhl Vestergaard - Marketingkoordinator, Hella Service Partner

”Vi er glade for at være kunde hos Core Copenhagen, hvor igennem vores e-mail marketing og kundetilfredshedsmodul er implementeret. Core Copenhagen yder en fantastisk service, og forstår virkelig at sætte kunden i fokus”

Mathias Bengtsen - Digital Marketingkonsulent, Jeudan

"CoreCPH er en fagligt stærk samarbejdspartner, der altid gør en ekstraordinær indsats for at imødekomme vores behov.”

Skal vi kontakte dig?