FASE 4:

Konverteringsoptimering

Det er fantastisk at generere leads, men leads får for alvor først værdi når de konverteres til kunder. Her har vi i CoreCPH en længere erfaring i fremgangsmåder, modeller og processer, til at optimere konverteringsraten på dine leads. Konverteringsraten kan optimeres ved at integrere de indkomne leads til virksomhedens interne systemer og definere det efterfølgende kunde kontaktflow, ved at udvikle specifikke landing pages, salgsprocesser og salgsmetoder, simple mail automations flow, mv. Det vigtige er at følge og gruppere de indkomne leads, indtil vi kan forudsige og påvirke deres adfærd, til at blive kunder i virksomheden.

Systemintegrationer

Når de mange nye leads kommer ind, skal du vide, hvordan de skal processeres. Vi starter typisk med en integration til dit CRM system, hvorfra vi kan definere og opsætte de efterfølgende arbejdsprocesser.

AB testing

For at optimere konverteringsraten fra leads til kunder, skal vi prøve os frem med forskellige modeller. Nogle virker med det samme, andre skal vi måle på og løbende tilpasse, for at forbedre dem. Samtidig afhænger de bedste løsninger af, hvor leads’ne kommer fra og ligeså ofte skal det der virker den ene uge, erstattes med en mere effektiv model den efterfølgende uge.

Landing page

Når vi kører kampagner, der genererer leads, kan vi sørge for at de indkomne leads lander på landing pages på din hjemmeside, der er tilpasset det link, som lead´et har klikket på. Undersøgelser og vores egen erfaring viser, at når leads kommer ind på landing pages, der formidler information og CTA’er omkring det emne, som de har klikket på, forhøjes konverteringsraten.

Web Analytics

Vi samler digitale touchpoints fra dine digitale medier, i ét samlet system, som vi selv har udviklet. Vi kalder det Core Analytics. Core Analytics beregner og viser grafisk, udviklingen på alle relevante målinger, for at hjælpe os med at beslutte hvor vi hhv. skal forstærke og formindske vores indsats.

Personificering

Personificering handler om at dine leads skal føle, at de bliver holdt i hånden og modtager relevant information, på tværs af de medier de møder din virksomhed på. Den information vi samler om et lead på LinkedIn, skal vi naturligvis også benytte når de besøger din hjemmeside.

E-mail Automation / E-mail Marketing

En metode der optimerer konverteringsraten, er at gruppere de indkomne leads, placere grupperne i foruddefinerede mail flows, så de, ud fra de klik de foretager, vil modtage flere nyhedsbreve i en mere detaljeret form, om deres interesseområder. Til sidst i flowet, skal CTA’er medføre køb.

Salgsprocessen

De indkomne leads skal konverteres til kunder. Hvordan sker dette mest optimalt? For nogle kunder bringer vi leads længere og længere ned af salgstragten uden at kontakte dem. For andre definerer vi et tidspunkt i salgstragten, hvor leads’ne er så modne, at de skal kontaktes af en sælger. Det afhænger af produktet, prisen og om det er B2B eller B2C kunder. Beslutningen om kontakttidspunktet kan være afgørende for om salget lykkes eller ej.

Konverteringssporing

Som en del af vores indledende arbejde opsætter vi KPI’er, for de mål vi skal opnå sammen. For løbende at kunne måle herpå, så vi agilt kan forstærke indsatsen på de rigtige områder, sætter vi målsporing op på vores KPI’er. Herudfra kan vi i realtime følge udviklingen i  konverteringsraterne.

Bonus/Rewards

Ved at tilbyde dine mange leads en bonus enten i form af et simpelt skræddersyet og personligt tilbud eller en bonus han kan tage med sig som kunde efter købet, øger du konverteringsraten. Sammenkoblet med et loyalitetsprogram (læs mere under  Kunde-loyalitet) er bonus et stærkt konverteringsmiddel.

Anja Slot - Marketing Manager, TOTAL Nordic

”Total Nordic elsker at være kunde hos CoreCPH, fordi CoreCPH til fulde lever op til deres værdier og altid leverer høj kvalitet til tiden. Og så har de nogle af markedets bedste projektledere”

Mette Riise - Veterinary Academy Manager, Royal Canin

"At arbejde med Core er min definition på en professionel samarbejdspartner. Ikke en masse varm luft, men konkrete, målbare aktiviteter afstemt efter vores virksomheds evner og behov"

Anne Nørding - Marketingkoordinator, G4S

"CoreCPH er altid topprofessionelle og super hjælpsomme. Jeg føler mig helt tryg, når jeg giver dem en opgave."

Linda Juhl Vestergaard - Marketingkoordinator, Hella Service Partner

”Vi er glade for at være kunde hos Core Copenhagen, hvor igennem vores e-mail marketing og kundetilfredshedsmodul er implementeret. Core Copenhagen yder en fantastisk service, og forstår virkelig at sætte kunden i fokus”

Mathias Bengtsen - Digital Marketingkonsulent, Jeudan

"CoreCPH er en fagligt stærk samarbejdspartner, der altid gør en ekstraordinær indsats for at imødekomme vores behov.”

Skal vi kontakte dig?