Fritz Hansen MyRepublic

Udfordring:
Fritz Hansen har en kundeklub, hvor de har indsamlet over 30.000+ permissions, men de ønsker at få mere indblik i målgruppen og bruge denne viden til øget kommunikation, for derigennem at skabe brand-awareness og slag. Kundeklubber er blevet utroligt populære. Men mange virksomhederne glemmer deres kunder så snart de har tilmeldt sig, i stedet for at udnytte medlemskabet og skabe værdi for dem. Den fejl ville Fritz Hansen ikke begå med deres kundeklub MyRepublic – derfor tog de fat i os.

FH MYREP

 

Løsning:
Der blev lagt en digital strategi med fokus på indsamling af flere permissions til Fritz Hansens database, validering af disse permissions samt mere målrettet kommunikation af dem. Der blev opsat et valideringsflow, hvor nye og eksisterende permissions svarede på et spørgeskema, og efterfølgende modtog segmenterede nyhedsbreve.

 

Resultat:
Fritz Hansen er nu begyndt at kommunikere regelmæssigt med sin målgruppe med høje open rate og click rates, og har ydermere fået valideret 10% af deres database.

 

Er du blevet nysgerrig?