FRITZ HANSEN – INTEGRATIONSCASE

Formål:
Formålet var at skabe integration mellem systemerne.

Løsning:
I CRM samles al kundeinformation på Fritz Hansens segmenter, men al dialog til disse kontakter sendes ud via eMarketeer. Derfor er det også vigtigt at have informationerne i eMarketeer for segmentering.

I eMarketeer indsamles både uddybende informationer på eksisterende kontakter og helt nye leads – disse skal selvfølgelig også retur til CRM for opdatering af data og videre bearbejdelse af mulige leads.

Resultat:
Integrationen kører dagligt begge veje for at sikre den mest opdateret data – integrationen anvender APIet både i CRM og i eMarketeer.
På denne måde kan marketing bidrage med leads og opdateret kundeinformation til sælgerne.